Home

Öppna jämförelser Kolada

Große Auswahl an ‪kolada - kolada

Riesenauswahl an Markenqualität. Folge Deiner Leidenschaft bei eBay! Über 80% neue Produkte zum Festpreis; Das ist das neue eBay. Finde ‪kolada‬ Kolada. Jämföraren. Färdiga urval av nyckeltal med enkla analysfunktioner för de olika verksamhetsområdena i kommuner och regioner. Jämföraren passar både nya och erfarna användare. Fri sökning. Sök fritt i hela databasen bland alla nyckeltal, kommuner, kommungrupper, regioner och år. Välj själv mellan olika visningar: tabell, diagram och karta Logga in. Med en användare i Kolada får du möjlighet att spara dina egna utsökningar. I Mitt Kolada kan du skapa en användarprofil, logga in och därmed få möjlighet att spara data som du sökt fram ur Kolada. Här kommer även du som är inmatare åt inmatningsfunktionen. Skapa konto, Glömt lösenord Öppna jämförelser i Kolada Gå till Kolada på www.kolada.se 1. Klicka på Färdiga presentationer i det röda fältet eller texten nedanför 2. Välj fokus (din kommun/ditt landsting) 3. Välj den öppna jämförelse som du är intresserad a Hitta din kommuns eller regions resultat i Kolada All statistik som hör till Öppna jämförelser folkhälsa finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ folkhälsa (nytt fönster

Mer information om Öppna jämförelser. Kolada - utforma dina egna analyser. Kommun och landstingsdatabasen (Kolada) ger dig själv möjlighet att utforma analyser och göra jämförelser av Värmdö kommun i förhållande till andra kommuner. I Kolada finns mer än 3 000 nyckeltal. Du kan enkelt visa siffror i tabeller, diagram eller kartor på datorn, kopiera över bilder i dokument eller presentationer, eller exportera till Excel för vidare bearbetning. Kolada.se. Relaterad information. SKR har i september 2020 lanserat Öppna jämförelser för Agenda 2030. I samband med detta har RKA tillsammans med SKR och flera kommuner och regioner uppdaterat urvalet av nyckeltal i Kolada. Läs gärna om de nya nyckeltalen samt om visningen i Kolada i den uppdaterade vägledningen nedan All statistik som hör till Öppna jämförelser grundskola finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Hitta din kommuns resultat i Kolada (nytt fönster) Tillsammans med RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser, har vi gjort det enklare att hitta kommunens resultat, jämföra sig med andra och se utvecklingen över tid Hitta din kommuns resultat i Kolada. All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn. Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ äldreomsorg (nytt fönster) OBS: Resultaten kommer att visas i Kolada med en viss fördröjning

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn. Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ Funktionsnedsättning LSS (nytt fönster) OBS: Resultaten kommer att visas i Kolada med en viss fördröjning Hitta din kommuns resultat i Kolada. All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn. Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ Ekonomiskt bistånd (nytt fönster) OBS: Resultaten kommer att visas i Kolada med en viss fördröjning I Kolada är det möjligt att jämföra din kommuns/regions resultat med två olika medelvärden - ovägt medel och Riket. Ett ovägt medelvärde beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner/regioner - hur det ser ut i en genomsnittlig kommun/region All statistik som hör till Öppna jämförelser socialtjänst finns i verktyget Jämföraren i databasen Kolada. Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ missbruk och beroende OBS: Resultaten kommer att visas i Kolada med en viss fördröjning Dessvärre har en fellänkning i gatustatistiks ifyllnadsformulär upptäckts mellan nyckeltalen Kostnad vinterväghållning kommunala bilvägar, kr/meter (U07499) och Kostnad vinterväghållning kommunala cykelvägar, kr/meter (U07500) i fliken Ifyllnadsformulär. I fliken Samtliga resultat för inmatning är dock allt korrekt. På grund av detta har.

Öppna data- nyckeltal från Kolada. Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel. Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer

Kolada Skolverket SKL Socialstyrelsen SCB Apoteket Försäkringskassan Läkemedelsverket Avfall Sverige Riksidrottsförbundet Miljöfordon Syd Bolagsverket Arbetsförmedlingen Olika kvalitetsregister Öppna Jämförelser KKiK. m.fl. Nyckeltal Område (kommun, landsting, kommungrupp, Riket, enhet) Å Q. Verksamhetsutveckling med Öppna jämförelser i Kolada och kommunrapport. Medverkande: Mats Forsberg, VD, Statisticon, Maria Price, Kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), Jonas Finnman, utredare, SKR. Se seminariet. R. Koll på kvalitet och likvärdighet inom förskola Öppna jämförelser. I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 2 000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser. Kommun- och landstingsdatabasen - Kolada. Öppna data - Information tillgänglig för vidareutnyttjand

Kolada är en öppen och kostnads­fri data­bas där du kan följa kommuners verksam­heter från år till år. Här finns bland annat sammanställda jämförelser utifrån Agenda 2030, effektivitet, kommunernas kvalitet i korthet och andra öppna jämförelser Q. Verksamhetsutveckling med Öppna jämförelser i Kolada och kommunrapport Välkommen till ett seminarium där SKR presenterar arbetet med våra Öppna jämförelser inom förskola och skola. Ett särskilt fokus kommer vara på våra kommunrapporter och hur du kan arbeta med statistiken i Kolada i din kommun SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimatet redovisar resultaten från Insikt - en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Undersökningen sker i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och genomförs nu för åttonde gången sedan starten 2010 Öppna jämförelser -Gymnasieskola 2021 Nyckeltal för den kommunala gymnasieskolan i Norrköpings kommun. Nyckeltal för den kommunala All statistik i Kolada går att exportera för att göra egna bearbetningar. Statistiken i den här rapporten visar resultatutveckling för eleverna i de kommunala gymnasieskolorna i kommunen Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Länkad data med nyckeltal från Kolada

Kolada, kommun- och regiondatabas Nyckeltal är ett vanligt sätt att beskriva kostnader för kommunens olika verksamheter och också för att jämförelser med andra kommuner. Utmärkande för ett nyckeltal är att det ska gå att jämföra över tiden för att dra slutsats om hur saker och ting har utvecklat sig Öppna jämförelse, Kommun- och landstingsdatabasen Kolada Öppna jämförelser Sveriges kommuner och landsting (SKL) har Öppna jämförelser där kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2018 - SOCIAL BARN- OCH UNGDOMSVÅRD - GUIDE FÖR ATT TOLKA RESULTATEN, SOCIALSTYRELSEN • Komplettera med uppgifter från exempelvis: - Andra öppna jämförelser inom individ och familjeomsorgen (IFO). - Nyckeltal, kostnader och statistik från andra källor som Skolverket, Barn-ombudsmannens Max 18 eller KOLADA Här kan du läsa om öppna jämförelser från Sveriges Kommuner och Regioner. Kolada - databas för nationell statistik. I kommun- och regiondatabasen Kolada kan du följa kommunernas och regionernas verksamheter från år till år. I Kolada ges en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet Länkade öppna nyckeltal Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive kommuns eller regions data och nyckeltal som redan finns publicerade i kolada.se . Informationen kommer ursprungligen från kommunerna, landstingen och regionerna men har bearbetats hos ett flertal myndigheter och organisationer, därefter hämtar och analyserar RKA informationen samt tar fram och publicerar nyckeltal

RKA visar hur du hittar nyckeltalen från Öppna jämförelser folkhälsa i databasen Kolada, både för kommun och region. Du får veta mer om hur du tar fram jämf.. Statistik som tillhör Öppna jämförelser - Förskola inns i Jämföraren i da-tabasen Kolada och i kommunspeciika rapporter som tagits fram av SKR och Statisticon. RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser, och SKR har gjort det enklare att hitta kommunens statistik, jämföra sig med andra och se utveck - ling över tid På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt. För varje nyckeltal så visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada

På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen. Uppgifterna är hämtade från databasen Kolada som innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen Starta och driva företag i Strömstad. Rådgivning, stöd och finansiering. Kvalitet och jämförelser inom Barn- och utbildning. Medborgarundersökningar. I statistikverktyget Kolada kan du själv jämföra kvaliteten i kommunernas olika verksamheter Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening med uppgift att stödja arbetet med uppföljning, jämförelser och analys i kommuner och regioner. Vi erbjuder en öppen databas Kolada Kolada hämtar statistik från många andra verktyg och allt finns att hämta där, men det kan vara lättare att hitta uppgifterna via andra verktyg som vi presenterar här. Öppna jämförelser Här hittar du Öppna jämförelser, SK Kolada innehåller statistik från SCB, Socialstyrelsen, Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Dessutom samtliga Öppna jämförelser, liksom den frivilliga redovisning av kvalitet i olika verksamheter som de flesta kommuner och landsting idag är engagerade i. Läs hela nyheten på SKL:s webbplats

Det har man tagit fasta på i Öppna jämförelser där en färgkodning används som stöd för den första analy­ sen. Öppna jämförelser finns tillgängliga som tryckta rapporter, som Excel­filer på SKL:s hemsida www.skl.se eller som färdiga presentationer i Kolada www.kolada. se. Varje kommuns resultat jämförs med alla kommune Öppna jämförelser, Socialstyrelsen Kolada I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 3000 nyckeltal får Du underlag för analyser och jämförelser. I Kolada ger vi en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och.

hittar Jämföraren i databasen Kolada, hittar nyckeltal för olika verksamheter, gör jämförelser med andra kommuner, samt; hittar färdiga nyckeltalssammanställningar som till exempel Öppna jämförelser och Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. Filmen är 4 minuter och 10 sekunder lång Öppna jämförelser All statistik i Kolada går att exportera för att göra egna bearbetningar. Statistiken i den här rapporten visar resultatutveckling för de folkbokförda gymnasieeleverna i kommunen, oavsett vilken skola de går i

Kolad

Öppna jämförelser. Öppna data - Information tillgänglig för vidareutnyttjande. För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada Måtten är framtagna genom projektet öppna jämförelser, egen rapportering, externa undersökningar, Statistiska Centralbyrån (SCB), Skolverket med mera. Årligen kommer dessa mått mätas av kommunen för att kunna jämföra oss över tid och med andra. Deltagande kommuner inom KKiK rapporterar in sina resultat i databasen Kolada Öppna jämförelser; Kommunens Kvalitet i Korthet; Öppen data- nyckeltal från Kolada. Barn och unga i fokus; Kommunal arbetsmarknadsstatistik ; Kommunens Kvalitet i Korthet ; Skolan, hemtjänsten och särskilt boende ; Vad kostar verksamheten i Din kommun? Öppna jämförelser ; Internationellt arbete; Press- och informationsmaterial.

Nationella jämförelser. Kramfors kommuns resultat jämförs med andra kommuner i ett antal offentliga databaser. Här nedan hittar du några: Öppna jämförelser ger invånare och brukare möjligheter att jämföra sin egen kommun i förhållande till andra. De öppna jämförelserna används också av kommunen som underlag för utvecklings- och förbättringsarbete Kolada. Kolada är en öppen och kostnads­fri data­bas där du kan följa kommuners och regioners verksam­heter från år till år. Med över 3 000 nyckel­tal får du under­lag för analyser och jämförelser. Tjänsten ger en samlad ingång till nyckel­tal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter Öppna jämförelser omfattar ett urval av dessa som redovisas i Kolada; tio för årskurs 5 och elva för årskurs 9.13 Dessa är valda så att de ska täcka in ett flertal av Skolinspektionens.

Öppna jämförelser: folkhälsa 2019 - SK

Öppna jämförelser Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En kommuns resultat jämförs med andra kommuner i ett flertal undersökningar och databaser. Jämförelser ger möjligheter för kommuninvånare och andra intressenter att jämföra Smedjebackens kommunen med andra kommuner, exempelvis SKR:s Öppna jämförelser inom grundskola. Öppna jämförelser -Grundskola 2020. Källor Öppna jämförelser -Grundskola baseras på statistik från Skolverket och SCB och finns tillgänglig i Kolada kommun-och landstingsdatabasen. All statistik i Kolada går att exportera för att göra egna bearbetningar. Statistiken i den hä Jämförelser, nyckeltal och Öppna data Om du är intresserad av nyckeltal som visar kommunens resultat hänvisar vi till Kolada. Databasen drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, som är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Öppna jämförelser och Kolada - Värmdö kommu

Öppna data, eller PSI-data, avser digital information som är fritt tillgänglig för vem som helst att använda vidare. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR arbetar för ökad publicering av öppna data, med en tanke om att ökad tillgänglighet och användning av den information som finns i kommuner och regioner kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt Rapporten Öppna jämförelser ger en bred bild av kommunernas och landstingens vård och omsorg om äldre.. Äldreguiden Genom Äldreguiden går det att jämföra vård och omsorg för äldre på enheter och kommuner i hela landet. De flesta uppgifterna i Äldreguiden kommer från enkäter som har besvarats av personer i verksamheterna Här visas öppna jämförelser för bland annat skolan, socialtjänsten, trygghet, detaljplaner, företagsklimat, folkhälsa och jämställdhet. Länkad data med nyckeltal från Kolada För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada Öppna jämförelser ger också möjlighet till jämförelser av kommuners och fristående skolors betyg i årskurs 6 samt resultat i nationella proven i årskurs 3. SKL har aviserat att 2018 är sista gången de presenterar en sammanvägd rankinglista för Sveriges skolkommuner

Miljö och natur - Public_www

Öppna jämförelser riktar sig till både politiker och tjänstepersoner. Därför omfattar nyckeltal ibland olika elever. Var noga med att hålla isär vilka elever som nyckeltal baseras på.-Öppna jämförelser grundskola redovisar:-Resultat för samtliga skolor belägna i kommunen (lägeskommun) -utgångspunk Välkommen till ett seminarium med fokus på att följa upp, organisera och skapa förutsättningar för förskolan. Vi presenterar de stöd som SKR erbjuder kommunerna i arbetet med kvalitet och likvärdighet i genom lokal data och analys från Öppna jämförelser och kvalitetsverktyget KARTA I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Uddevalla kommun deltar i följande öppna jämförelser. Företagsklimat Hälsa och sjukvård. Folkhälsa. Samhällsplanering och säkerhet. Kollektivtrafik Trygghet och.

Agenda 2030 Rådet för främjande av kommunala analyser SK

 1. Öppna jämförelser, kvalitet IFO Länkad data med nyckeltal från kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen
 2. I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för. Kommun- och regiondatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner
 3. Här vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt Relaterad information. Medborgarundersökning 2016 (pdf, 2.8 MB) Medborgarundersökning 2015 (pdf, 1.8 MB) Relaterade länkar. Öppna jämförelser (SKL) Öppna jämförelser (Socialstyrelsen.
 4. Öppna jämförelser GR - äldreomsorg och hälso- och sjukvård Öppna jämförelser 202
 5. Mer om SKL:s rapport Öppna jämförelser grundskola 2018 och samtliga resultat hittar du på skl.se Rapporten baseras på statistik från kommun- och landstingsdatabasen Kolada, kolada.se Senast uppdaterad 6 december 2018 av Monika Torka

I årets Öppna jämförelser - Grundskola är det sista gången som sammanvägt . resultat tas fram och publiceras, denna gång enbart i databasen Kolada. När vi började med Öppna jämförelser - Grundskola fanns ett stort behov att sätta fokus på skolans resultatuppföljning. Det sammanvägda resultatet gav möj Öppna jämförelser, Sveriges kommuner och regioner Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Sundsvalls kommun är sedan 2013 med i SKL-nätverket Kommunens kvalitet i korthet, där över 240 andra kommuner är med. Nätverket har valt ut 40 mått, som på översiktlig nivå visar resultat och effekter ino Start - Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården (Kolada) Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården (Kolada) 10618 Hjälpte informationen på sidan dig? Ja Nej. Vad letade du efter? Skicka. Prenumerera på nyhetsbrevet. E-postadress. Snabblänkar. Om webbplatsen. Öppna jämförelser - Folkhälsa, landsting (Kolada) 10609 Hjälpte informationen på sidan dig? Ja Nej. Vad letade du efter? Skicka. Prenumerera på nyhetsbrevet. E-postadress. Snabblänkar. Om webbplatsen Överenskommelsen Kontakta oss/medarbetare Press och. Kolada. Statistikverktyg patientsäkerhet SKR. Skador i vården, mätning och resultat God vård? VGR-perspektiv. VGR-rapport (pdf) Patientsäkerhet. Områdesrapport SKR Vården i siffror Hälso- och sjukvård Öppna jämförelser Minimera.

Grundskola SK

På den här sidan har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada . Databasen innehåller jämförbara nyckeltal (öppna data) om alla Sveriges kommuner och regioner. Nyckeltalen bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel Statistiska Centralbyrån (SCB), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Brottsförebyggande. Läs mer fakta om Öppna data på skl.se. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 3000 nyckeltal får Du underlag för analyser och jämförelser. Läs om Jämföraren på kolada.s Öppna jämförelser folkhälsa 2019 (ÖJ folkhälsa) är en indikatorbaserad rapport som visar jämförelse av folkhälsan mellan regioner och mellan kommuner. Rapporten innehåller 39 indikatorer som speglar hälsoutfall men också bakomliggande faktorer som påverkar hälsan, exempelvis utbildning, sysselsättning och trygghet, samt levnadsvanor

Äldre SK

Öppna jämförelser - Förskolan 2020 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen Kolada ger kommuner de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn. Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs. mått som är lämpade för jämförelser Statistik: Öppna jämförelser; Lyssna. Statistik: Agenda 2030. Här visas Hällefors kommuns nyckeltal inom Agenda 2030. Länkad data med nyckeltal från Kolada. För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för,. Öppna jämförelser - Grundskola baseras på statistik från Skolverket samt SCB och finns tillgänglig i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. All statistik som finns att tillgå i Kolada går att exportera för att göra egna bearbetningar. Statistiken i den här rapporten speglar Öppna jämförelser -Grundskola baseras på statistik från Skolverket och SCB och finns tillgänglig i Kolada, kommun- och landstingsdatabasen. All statistik i Kolada går att exportera för att göra egna bearbetningar. Statistiken i den här rapporten speglar i huvudsak resultatutveckling för d Statistik: Öppna jämförelser; Lyssna. Statistik: Arbetsmarknad. Här visas nyckeltal inom kommunal arbetsmarknadsstatistik och personal. Länkad data med nyckeltal från Kolada. För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för,.

Funktionsnedsättning - LSS SK

Kolada. Databas kommuner och regioner, RKA Fler ämnesrelevanta länkar. SKR. Ekonomi och Öppna jämförelser. Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019, SKL. VGR-perspektiv (2019) Simulering av insatser i nära vård för de mest sjuka äldre. Med. Öppna jämförelser. Riskkommunikation och individens beredskap 9 Tabellbilagan I tabellbilagan redovisas samtliga indikatorer för varje kommun. Redovis-ningen finns uppdelat per län, per kommungrupp enligt SKL:s klassificering samt i bokstavsordning. Indikatorerna publiceras också i SKL:s databas Kolada

Ekonomiskt bistånd SK

 1. Uppgifter för sammanhållen vård och omsorg är hämtade från flera datainsamlingar, bland annat Kolada och kvalitetsregister. Fakta om Öppna jämförelser 2016 års rapport är den sjunde.
 2. Statistik: Öppna jämförelser; Lyssna. Statistik: Hälsa. Här visas nyckeltal inom ämnet strategi för hälsa för kommunal nivå. Länkad data med nyckeltal från Kolada. För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för,.
 3. Rapporten Öppna jämförelser 2019 folkhälsa har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Öppna jämförelser folkhälsa 2019 (ÖJ folkhälsa.
 4. Uppgifterna gäller läsåret 2018/2019 och syftet med Öppna jämförelser är att ge huvudmän och skolor underlag för skolutveckling och en möjlighet att jämföra resultat med andra för att utveckla verksamheten. All statistik som hör till Öppna jämförelser grundskola finns att hämta i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. av.

Verktyget möjliggör interaktiva jämförelser av öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre på läns-, kommun- samt stadsdelsnivå. Lär mer om verktyget här. Kolada (kommun- och landstingsdatabasen) Här kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Me Kostnader för särskilt boende 2018 Per invånare över 65 år Per brukare Ale 28 811 928 592 Alingsås 33 791 876 340 Göteborg 38 312 835 373 Härryda 35 256 830 694 Kungsbacka 30 059 834 279 Kungälv 34 792 828 845 Lerum 34 082 835 594 Lilla Edet 42 099 Mölndal 38 563 798 218 Partille 28 363 Stenungsund 31 208 1 028 654 Tjörn 27 687 804 505 Öckerö 26 780 939 782. Öppna data avser digital information som är fri att nyttja. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Länkad data med nyckeltal från Kolada. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och. rekommenderas rapporten Öppna jämförelser 2014 Stöd till brottsoffer Nationella resultat, metod och indikatorer som kan hämtas på Socialstyrelsens hemsida, se länk i slutet av rapporten. Resultatet för samtliga kommuner kan hämtas på www.kolada.se. Kommentarer från SKL och Socialstyrelsens finns på nedanstående webbplatser Öppna jämförelser är en del av statens styrning med kunskap, och de ska stärka utvecklingen av en evidensbaserad praktik. 66 I praktiken tänker sig Socialstyrelsen att indikatorerna ska signalera till kommunerna inom vilka områden det är viktigt att utveckla kvalitet och visa på sätt att göra det. Genom at

Öppna jämförelser skola - SKR

Missbruk och beroende SK

Öppen data- nyckeltal från Kolada - Uddevalla kommu

 1. Öppna jämförelser 2014 Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, Resultat, metod och indikatorer, Socialstyrelsen (se länk i slutet av rapporten). För att öka möjligheter till jämförelser kan enskild kommun via den Excel fil som finns på ovanstående länkar (se kapitel 1) dels jämföra sig med kommuner i SKL
 2. Sveriges kommuner och landsting gör öppna jämförelser inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, grundskola, gymnasieskola, trygghet och säkerhet, företagsklimat samt folkhälsa. I dessa undersökningar kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för
 3. Öppna jämförelser genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för
 4. indikatorerna rekommenderas starkt Öppna jämförelser 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning, Nationella resultat, metod och indikatorer som kan hämtas på Socialstyrelsens hemsida, se länk i slutet av rapporten. Resultatet för samtliga kommuner kan hämtas på www.kolada.se. Kommentarer från SKL oc
 5. Öppna jämförelser I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Med öppna jämförelser kan olika verksamheter se hur de ligger till i förhållande till andra och förhoppningsvis bli sporrade till att göra förbättringar

Öppna jämförelser - Socialstyrelse

Levnadsförhållanden - Public_www
 • P2P WiFi camera app.
 • Blancolån ränta Nordea.
 • AntPool FPPS.
 • Crypto mining 2021 Reddit.
 • Hemnet Sandviken.
 • Breach of community based order.
 • Tax Traders interest rates.
 • Dualmine Trustpilot.
 • DHL Freight Danmark.
 • Krups Rührständer XF909D10.
 • Tg:resolve?domain=saltswap.
 • Strong Songs.
 • Vad ska man tänka på när man köper hus.
 • Why is my blockchain transaction unconfirmed.
 • Mynthandlare Rådmansgatan.
 • Crypto Zombie Telegram.
 • Ding båt.
 • Kopanie kryptowalut 2021.
 • Krav til merking av handicap parkering.
 • Hus till salu Fritsla.
 • Blauw mini pools.
 • Cantargia Forum.
 • Xilinx FPGA cost.
 • SunHydrogen Aktienkurs.
 • Razer headset microphone not working.
 • Missfall efter IVF familjeliv.
 • Rektorsprogrammet Umeå.
 • Government of Canada budget 2021.
 • Best 65% keyboard.
 • Protect email address on website from spam.
 • Hur många Sverigefonder.
 • Applications of machine learning in cryptography: a survey.
 • How do crypto keys work.
 • SegWit of Native SegWit.
 • Samordnare lön 2020.
 • Renovera badrum budget.
 • Icon Developer.
 • Klarna graduate program.
 • Beräkna strålning.
 • Länsförsäkringar avsluta konto i annan bank.
 • Vikingline.fi reittimatkat.