Home

Swedsec licens utbildning

Licensieringsutbildning för Ledning & kontrollfunktioner. SwedSec licensieringsutbildning för lednings- & kontrollfunktioner är tänkt för dig som arbetar i ledande befattning eller i en kontrollfunktion i bank, värdepappersbolag, fondbolag eller försäkringsbolag Utbildningar. Kunskap är en färskvara och därför ska alla licenshavare med aktiv licens varje år göra en årlig kunskapsuppdatering (ÅKU), genom en elektronisk utbildning med avslutande test, inom ämnen som SwedSecs prövningsnämnd har slagit fast. Nedan angivna utbildningsorganisationer erbjuder elektronisk utbildning (ÅKU). SwedSec rekommenderar. SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskarav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSec bidrar således till konsumentskyddet

För att bli licensierad av Swedsec krävs ett licensieringstest som vanligtvis ställer relativt höga kunskarav. Men med FEIs Swedsecutbildningar kommer du att vara väl förberedd. På FEI erbjuder vi förberedelsekurser inför Swedsecs licensieringstest Utbildningar. Nedan angivna utbildningsorganisationer erbjuder utbildning kopplad till kunskaraven. SwedSec ställer inte krav på eller rekommenderar någon särskild utbildning. SwedSec har inte utvärderat de olika utbildningsprogrammen. Contento. Finanskompetens. Handelshögskolan i Stockholm Executive Educatio Det finns en SwedSec-licens och den kan erhållas om du arbetar åt ett SwedSec-anslutet företag och har klarat ett/flera av våra yrkesanpassade licensieringstester. Kunskap är emellertid en färskvara, därför behöver alla licenshavare med aktiv licens genomföra en årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) Priset för att ta en SwedSec-licens ligger oftast på ett par tusen kronor ifall du vill bedriva merparten av studierna själv, vill du istället få mer lärarledd undervisning kan utbildningen kosta över 20 000 kr. Tidigare fanns endast ett SwedSec-test, men från och med 2014 finns olika tester anpassade efter yrkesroll

SwedSec-licens, utbildningar Finanskompeten

 1. SwedSec-licens - Ledning och kontrollfunktioner. En specialanpassad utbildning för dig som ska skriva SwedSecs licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner, liksom för dig som sitter i styrelsen för ett finansiellt institut och behöver ha full koll på regler, risker, intern styrning och kontroll
 2. En licens kan antingen vara aktiv eller vilande, och en licenshavare måste ha aktiv licens om han/hon arbetar aktivt med licenspliktig verksamhet. Licensen är giltig (aktiv) så länge licenshavaren arbetar i ett till SwedSec anslutet företag och gör årlig kunskapsuppdatering (ÅKU)
 3. SwedSec-licens - Rådgivare Distans. Det här är en distansutbildning som förbereder dig inför SwedSecs licensieringstest för rådgivare. Målet är att du ska få de kunskaper du behöver för att kunna arbeta med rådgivning till kunder. En detaljerad och interaktiv studieplan vägleder dig genom studierna
 4. Contentos utbildning Bolånelicensen berör de tre områden som ingår in SwedSecs licensieringstest för bolån: Produkter och processer, Bostadsmarknad och ekonomi samt Rådgivning, etik och regelverk
 5. SwedSec-licens - Ledning och kontrollfunktioner En specialanpassad utbildning för dig som ska skriva SwedSecs licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner, liksom för dig som sitter i styrelsen för ett finansiellt institut och behöver ha full koll på regler, risker, intern styrning och kontroll
 6. Contento erbjuder utbildningspaket som förbereder dig inför SwedSecs licensieringstest och tar dig ett steg närmare licensen. Paketen finns i flera versioner anpassade efter din yrkesroll: informationsgivare, rådgivare, specialist eller ledning- och kontrollfunktion. Innehållet är framtaget enligt SwedSecs kunskarav

Utbildning för SwedSecs rådgivarlicens IFU erbjuder utbildningen Certifierad Placeringsrådgivare, en förberedande utbildning för SwedSecs licens för rådgivare. Utbildningen hålls som skräddarsydd lösning eller som öppen utbildning Utbildningen ger dig en bred kompetens att kunna arbeta inom både bank- och försäkringsbranschen. Utbildningen ger dig goda förutsättningar att ta SwedSec licens för rådgivning, SwedSec licens för bolån och Insuresec licens för liv, sak och person. Mer information om utbildningen:. Frågor kring Swedsec-licensiering Arbetsliv och arbetsmarknad. Detta stämmer inte. Om du väl har tagit testet som privatperson behöver bara en bank eller värdepappersinstitut, anstlutet till SwedSec, ansöka om licensen till dig Tar dig ett steg närmare din SwedSec-licens. För roller inom ledning och kontroll erbjuder Contento en intensiv lärarledd tredagarsutbildning i våra lokaler i centrala Stockholm. Inför kursdagarna skaffar du grundkunskaper genom att gå igenom de e-utbildningar som ingår i paketet

En utbildning förbereder dig för att klara av SwedSecs licensieringstest, oavsett om du önskar att bli rådgivare eller specialist SwedSec-licens - Ledning och kontrollfunktioner En specialanpassad utbildning för dig som ska skriva SwedSecs licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner, liksom för dig som sitter i styrelsen för ett finansiellt institut och behöver ha full koll på regler, risker, intern styrning och kontroll SwedSec är en organisation som arbetar med att. Tar dig ett steg närmare din SwedSec-licens. Målet med den här utbildningen är att du ska bli väl förberedd inför SwedSecs test för rådgivare. Utbildningen är helt på distans och kombinerar självstudier med fyra webinar ledda av vår ämnesexpert Björn är vår ämnesexpert inom tjänstepensioner. Han har ett förflutet som arbetsrättsjurist. Under de senaste 25 åren har han arbetat med tjänstepensionsfrågor, dels med kollektivavtalad försäkring för privatanställda hos dåvarande SPP, dels för nuvarande Alecta, med kommunala pensioner som anställd på KPA, samt med övrig tjänstepension hos Skandia SwedSec-licens - Ledning och kontrollfunktioner En specialanpassad utbildning för dig som ska skriva SwedSecs licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner, liksom för dig som sitter i styrelsen för ett finansiellt institut och behöver ha full koll på regler, risker, intern styrning och kontroll Lön och framtidsutsikter för Traders och fondförvaltare. 3 år eller att läsa. SwedSecs onlinetjänst. Login; Logga i

Utbildningar - SwedSe

Licensiering - SwedSe

Utbildning för livförsäkringsrådgivare (Livdiplom). IFUs Livdiplomutbildning är för rådgivare och försäkringsförmedlare inom livförsäkringsområdet. Sök. har du redan grundläggande kunskaper kan du hoppa över denna del. Om du redan har Swedsec-licens så behöver du ej genomföra delkursen Placeringsrådgivning Sidan 3-Frågor kring Swedsec-licensiering Arbetsliv och arbetsmarkna Utbildning. 2021 Yoga Nidra - Global Yoga, Distansutbildning. 2021 Friskvårdsguide - Utemaningen, Distansutbildning. 2016 Certifierad förmedlare Livförsäkring & placering med SWEDSEC-licens, Svenska Försäkringshögskolan, Stockholm. Drygt 500 timmar - juridik & beskattning, affärsekonomi, investeringsrådgivning,.

Allt fler licensinnehavare anmäls av arbetsgivaren för misstänkta brott mot SwedSecs regelverk, rapporterar Svenska Dagbladet. Finansförbundets förbundsjurist Henrik Cronier företräder allt fler medlemmar i SwedSec-nämnden och hjälper dem att få behålla sin licens. Att anlita ett juridiskt ombud kan var dyrt, men som medlem i Finansförbundet ingår förhandlingshjälp i ditt. Utbildning inom värdepappersmarknaden SwedSec-licens. Vis profil Contento Wassum Academy AB Stureplan 4 C Box 5759, SE-114 87 Stockholm, Sweden Tel +46 (0)8 407 00 40, E-post academy@contentowassum .se www.contentowassum.s Efter en mindre förstudie hjälper Fortner dig med utbildning och driftsättning

Swedsec licensiering - Utbildningar sedan 1888 - FE

Lärlingsutbildningen kan maximalt vara två år lång (80 veckor) och den är studiemedelberättigad via CSN och räknas som en eftergymnasial utbildning . Ska du ta SwedSec-licens? Då gör du rätt i att gå någon av Finanskompetens förberedande utbildningar. Vi har utbildat 1000-tals personer sedan starten 2001 Swedsec licens - licensierad aktiemäklare. Utbildning vara aktiemäklare innebär att man jobbar aktiemäklare heltid med att köpa utbildning sälja aktier aktieinvest logga in dock inte jobb test arbetsförmedlingen egen del, aktiemäklare på utbildning av någon annan.. Man fungerar aktiemäklare andra ord som en slags mellanhand mellan köparen och säljaren, precis som en mäklare vid. SwedSec-licens, utbildningar Finanskompeten . Kuggad! Ja, det är den bistra sanningen efter att nyligen ha genomgått Swedsecs licensieringstest. Helt frivilligt låter jag mig testas för att se om jag kan få ­samma licens, mäklarkort, som tusentals personer på värdepappersmarknaden måste ha för att ge sina kunder olika rå Teoretisk utbildning såsom IFU-livdiplom, wassum-livdiplom, Swedsec-licens eller annan branschrelevant utbildning. Minst 3-5 års branscherfarenhet Utbildning och Insuresec-licensiering sker snarast möjligt efter anställning, därtill årliga kunskapsuppdateringar och tester

Litteratur och utbildningar - SwedSe

Utbildning Swedsec Licens Rådgivningslicens inom bank och försäkring Ledarskapsutbildning Ledarskapsutbildning samt diplom via Phone house och Teleperformance. UGL Understanding, group and Leader Finanskompetens Livdiplo SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskarav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. Omkring 190 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras. UTBILDNING. Nedan följer en sammanfattning av mina utbildningar. Svenska (tal/skrift) 100%. Microsoft Office (Excel) 80%. Placeringskunskap. 90%. SWEDSEC LICENS. L icensierad sedan 2013. EVENT. Jag har medverkat vid flera evenemang för Nordea. RESEINTRESSE. Stort intresse för att resa vilket ger mig god erfarenhet och ett vitt perspektiv.

Hem - SwedSe

SwedSec-licens - Ledning och kontrollfunktioner En specialanpassad utbildning för dig som ska skriva SwedSecs licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner, liksom för dig som sitter i styrelsen för ett finansiellt institut och behöver ha full koll på regler, risker, intern styrning och kontroll Årlig kunskapsuppdatering för SwedSec-licenshavare Om mig. Helene har sedan 2009 arbetat med affärsjuridisk rådgivning inom bank-, finans- och försäkringssektorn. Hon har bl.a. varit bolagsjurist och complianceansvarig för såväl försäkringsbolag, värdepappersbolag, fondbolag som kreditmarknadsbolag

Kompetensutveckling inom SwedSec-licens - Utbildning 2

Civilekonom/Ekonom - Utbildning och information. Här hittar du information om hur man utbildar sig till ekonom/civilekonom samt relaterad information om hur mycket ekonom/civilekonom tjänar i lön, hur det är att jobba som ekonom/civilekonom, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till ekonom/civilekonom utomlands och. Alla rådgivare på Pensionera har teoretisk utbildning, såsom IFU-livdiplom, wassum-diplom, Swedsec-licens eller annan branchrelevant utbildning, minst tre till fem års brancherfarenhet samt Insuresec-certifiering

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivarens agerande är oacceptabelt, uppenbart otillåtet och strider mot såväl branschregler som mot företagets interna regler. Det har också inneburit att han allvarligt missbrukat sin förtroendeställning i företaget. Disciplinnämnden anser att rådgivaren inte är lämplig att ha SwedSec. Vad för utbildning ska man gå om man vill jobba med aktier och sånt? Close. 0. Posted by. Västergötland. 2 years ago. Archived. Vad för utbildning ska man gå om man vill jobba med aktier och sånt? 8 comments. share. save. hide. report. 50% Upvoted Finanskompetens utvecklar människors kunskaper och färdigheter inom rådgivning, regelverk och ekonomi. Vi gör det med engagemang, lyhördhet och med siktet inställt på att alla ska nå målet. Majoriteten av de som går våra utbildningar är, eller ska bli, rådgivare, specialist eller ledare i en bank, värdepappers- eller. Få e-postuppdateringar när nya jobb som matchar Padelproffs med Swedsec-licens till investeringsbolag! i Stockholm läggs upp. Avvisa. Genom att skapa den här jobbaviseringen samtycker du till LinkedIns användaravtal och sekretesspolicy. Du kan när som helst välja att sluta ta emot de här e-postmeddelandena genom att avregistrera dig

Utbildningar för SwedSec, ÅKU, certifieringar, livdiplom

Utbildning Högskolan HTU. Ekonomie Kandidatexamen, Civilekonomsutbildning med inriktning mot redovisning. Swedsec licens. Bolånelicens Diverse utbildningar inom bank- och finansområdet 1988 - 2019. Arbetslivserfarenhet 1986 - 1988 Orusts Sparbank, sommarvikarie. 1988 - 2004 Orusts Sparbank, kundtjänst. 2004 - 2009 Orusts Sparbank, juridiska. Specifika utbildningar inom bank och finans. Sparbankernas försäkringsutbildning för styrelseledamöter - 2019; Fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete - 2019; KPMG:s styrelseutbildning inom AML - 2020; SwedSec-licens - Ledning och kontrollfunktioner - 2020; Arbetslivserfarenhe Swedsec licens. Anmäl profilen Erfarenhet Styrelseledamot HV71 aug 2015 -nu 5 år 8 månader. Jonkoping, Sweden Rådgivare Skandia feb 2006 -nu 15 år 2 månader. Jonkoping, Sweden Rådgivning Utbildning Swedsec licens.

Nyheter & Press - SwedSec

Sök licenshavare - SwedSe

Styrelsens ledamöter | Fryksdalens Sparbank

SwedSec-licens - Rådgivare Distans Finanskompeten

Hitta din utbildning eller kurs på Utbildningssidan.se. Utbildningssidan är en av Nordens största sidor där du kan hitta och jämföra skolor samt tusentals olika utbildningar & kurser Webbmöte nr 150-nånting pågår i vår utbildning inför rådgivarlicensen, just idag handlar det om Produkter & hantering av kundens affärer och därefter Ekonomi, med Henrik Andersson. Henrik och våra andra lärare kan också upplevas live, och i längre pass, i den klassrumsbaserade utbildningen Padelproffs med Swedsec-licens till investeringsbolag! 71 Lediga jobb. Padelproffs med Swedsec-licens till investeringsbolag! Arbetsgivare / Ort: Academic Work Sweden AB . Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre . Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper • Avslutad gymnasieutbildning • Minst två års relevant arbetslivserfarenhet inom kapitalförvaltning, investeringsrådgivning, finansieringslösningar, försäkringsrådgivning eller liknande • Du innehar en Swedsec-licens, meriterande om du även har InsureSec-licens

Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper. Avslutad gymnasieutbildning; Minst två års relevant arbetslivserfarenhet inom kapitalförvaltning, investeringsrådgivning, finansieringslösningar, försäkringsrådgivning eller liknande; Du innehar en Swedsec-licens, meriterande om du även har InsureSec-licens; Du talar och skriver. Hos dem inleder du din anställning med en individuellt anpassad introduktion, ett mentorskap och utbildning som ger dig produktkännedom och gedigna säljkunskaper, Kvalifikationer och egenskaper Vi söker dig med ett par års erfarenhet av bolånebranschen och som har Swedsec-licens eller motsvarande kunskaper Swedsec-licens är ngt som krävs för att kunna ha vissa finansjobb, t.ex. aktiemäklare. Du ansöker om sådan licens och deltar på utbildningar mm. när du har fått ditt första jobb efter examen Undrar hur det funkar med Swedsec-utbildning som leder fram till en Swedsec-licens? Anledningen till att jag frågar är att jag jobbar inom finansbranschen och vill fortsätta med det även i framtiden. En del arbetsgivare ser det som meriterande att ha gått en sådan utbildning, vid sidan av universitetsstudierna - Utbildningen består av olika diagnostester som visar vad medarbetaren behöver träna mer på för att klara utbildningen och därefter ha en bra chans att klara Swedsectestet. Efter de olika diagnos­testerna gör man ett avslutande kunskapsprov som indikerar om man är redo att skriva det riktiga Swedsectestet, säger han

Då görs interna utbildningar för att bredda och fördjupa din kompetens inom det område som passar just dig. Du får dessutom möjlighet att förvärva Swedsec-licens. Tillsvidareanställning på banken eller dotterbolag En gedigen utbildning inom försäljning och placeringsrådgivning. En öppen och energirik arbetsplats med fantastiskt kontor . SWEDSEC-licens. Det är meriterande med akademiska studier i finansiell ekonomi eller juridik. Skicka ett mail med din presentation och CV till info@dinprivatekonomi.se

Contento Financial Trainin

Årlig kunskapsuppdatering 2019 riktar sig till alla som har en SwedSec-licens. För 2019 beslutade Contento att producera en koncis, effektiv och varierad e-utbildning där varje avsnitt skulle representera ett av de totalt sjutton kunskaraven Utbildning Beroende på vilken typ av fond man vill arbeta krävs olika utbildningar. Normalt är att man har en akademisk examen inom ekonom. Du kan välja att läsa ekonomprogrammet, 3 år eller att läsa civilekonomprogrammet, 4år. Du ska även ha en SwedSec-licens

SwedSec-licens - Ledning och kontrollfunktioner

Hos oss arbetar några av Sveriges bästa rådgivare, alla med akademisk utbildning och mångårig erfarenhet från det finansiella området. Hampus har jobbat med finansiell rådgivning de senaste fem åren och innehar Swedsec-licens. 031 - 380 38 67 Christoffer Hylerstedt Wealth Manager Eva, som har haft Swedsec-licens i tio år inom andra områden, klarar bolånetestet på första försöket. Under första delen av provanställningen är Eva borta en del på grund av sjukdom. Hon påpekar under sitt första coachsamtal med sin närmsta chef att hon missat delar av utbildningen, och att hon känner sig osäker på framför allt området låneskydd

Cord Communications är en partnerdriven kommunikationsboutique som är fokuserad på rådgivning inom Investor Relations, PR och kommunikation kring finansiella tjänster och produkter. Byrån består av några av Sveriges allra mest erfarna konsulter inom PR och kapitalmarknadsrelationer. Alla som arbetar på Cord Communications är äkta partners, vilket gör att våra kunder aldrig. Syftet med licensieringen är att upprätthålla förtroendet utbildning allmänheten för finansmarknadens aktörer. För att få en SwedSec-licens måste man ansöka via ett företag som aktiemäklare anslutet till SwedSecs aktiemäklare. Du ansöker alltså via din arbetsgivare. Inom denna kategori hittar vi aktiemäklare

Utbildning 3-årigt gymnasium Ekonomisk linje Handelsrättslig utbildning högskolan IFU-Diplom Swedsec licens Framgångsrikt ledarskap. Styrelseutbildningar. Fördjupningsutbildning riskhantering Finansiella risker Övriga utbildningar under året IFRS 9 Etik/Intressekonflikter Riskhantering i en Sparbank, styrelsens ansvar och styrsyste Beroende på vilken typ av fond man vill arbeta krävs olika utbildningar. Normalt är att man har en akademisk examen inom ekonom. Du kan välja att läsa ekonomprogrammet, 3 år eller att läsa civilekonomprogrammet, 4år. Du ska även ha en SwedSec-licens. Sveriges Finansanalytikers Förening SFF auktoriserar Sveriges finansanalytiker Kurs & Utbildningar. 2013 - Swedsec Licens SWEDSEC LICENSIERING AB 2011 - 2013. Försäkringscertifikat & Certifiering av placeringsrådgivare FINANSKOMPETENS 2006 - 2016. Väktargrundutbildning del1 VÄKTARSKOLAN 2006 - 2006. Militärtjänst SÖDRA SKÅNSKA REGEMENTET - P7. Bankerfarenhet. Swedbank, bl.a. som Kontorschef och Företagschef 2004-2019. Utbildning. Jur. kand. Lunds Universitet 1995. Master of European Affairs/Law, Lunds. InsureEd i samarbete med Learnify Bokningsregler, allmänna villkor och support. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Internet Explorer, Firefox. Är du osäker på vilken webbläsare du har kan du ta reda på det genom att klicka här. Servicefönster - Torsdagar kl 6:00 - 7:00 sker uppdateringar av systemet vilket kan betyda.

Christel Ödell

Utbildning startar ENDAST höstterminen. Vad ska du i sådana fall ha en Swedsec-licens till? Och om du är säker på att du inte vill arbeta med det du gör idag så är det väl heller inte någon större idé att söka tjänstledigt. Du vill ju ändå inte tillbaka Utbildning och kvalifikationer Jur.kand. Lunds universitet 1997 . SwedSec licens - värdepapper 2011 . Publikationer Visa fler Kontakter Visa fler Villkor Nätintegritetspolicy Tillgänglighet Sitemap Hjälp Ordlista Villkor Nätintegritetspolicy Tillgänglighe Sök efter lediga jobb inom Ekonomi bland tusentals jobbannonser i hela Sverige och Norge. Vi gör det enklare för dig att söka jobb. Sök jobb idag Utbildning: IR certifierad utbildning Dagens Industri Akademi, 2019 . Swedsecs bolånelicens, 2019 . Ledarskapsutbildning EFL, 2015-2016 . Strategisk företagsledning på Handelshögskolan i Stockholm, 2005 (via Swedbank) Aktiv Swedsec licens sedan 2001 . Ledarskapsutbildning inom IKEA, 199 finansiell rådgivning krävs idag SwedSec-licens. Samtliga medarbetare genomför löpande de utbildningar som krävs för respektive yrkesroll. Guldeken Sparbanken har sedan 1985 en resultatandelsstiftelse där den anställde får en individuell resultatandel. Syfte

Utbildning för SwedSecs rådgivarlicens - IF

utbildning Syftet med licensieringen är att upprätthålla förtroendet bland allmänheten plånbok man finansmarknadens utbildning. För att få en SwedSec-licens måste man ansöka via ett företag som är anslutet till Aktiemäklare licensiering. Du ansöker alltså via din arbetsgivare. Inom denna kategori hittar aktiemäklare främst: Som finansiell rådgivare hos Global Invest ansvarar du för att hjälpa dina kunder med placeringar, försäkringar och sparande av pengar. Du ansvarar själv för prospektering, bearbetning och mötesbokning med potentiella kunder, och därefter att utveckla och upprätthålla långsiktiga kundrelationer med befintliga kunder

Henrik Bohman - Chef Private Banking Västmanland

Utbildning - Yrkeshögskola

Kurserna riktar sig till alla som arbetar på den svenska finansmarknaden och omfattas av en SwedSec-licens, både de som saknar tidigare utbildning och de som bara vill fräscha upp sina. - Har eller har möjlighet till att ta SwedSec licens under trainee utbildningen - Har eller har möjlighet till att ta Insuresec licens under trainee utbildningen - Har ett driv att vilja lyckas - Besitter social kompetens - Har en passion för människor och är lyhörd för deras situation och förutsättninga Söker du en väg att utvecklas inom bank, finans och bolån? Nu erbjuds en unik möjlighet att lära dig bolåneprocessen från grunden och delta i att bygga upp en ny bolåneverksamhet. Söderberg & Partners Bolån är ett dynamiskt tillväxtbolag som tillsammans med flera starka varumärken vill utmana den svenska bolånemarknaden genom ett mer kundorienterat och serviceinriktat arbetssätt.

Medarbetare | ENTER FONDERWebbredaktör & copywriter: Webbredaktör

Otto har en BBA från amerikansk utbildning och driver egen verksamhet sedan mer än 30 år. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, och innehar Swedsec-licens sedan 2002. Våra kontor. Stockholm. Besöks- och postadress Kungsgatan 35 111 56 Stockholm Tel: 08-425 047 0 Det är meriterande om du har erfarenhet av bank, speciellt med Swedsec-licens, eller försäkring. Då din personlighet är det viktigaste kan även du med erfarenhet från försäljning eller kundservice söka. Vi ger dig naturligtvis den utbildning du behöver Du ska ha bankerfarenhet och ha Swedsec-licens, bolån och investeringsrådgivning; Erfarenhet som privatrådgivare är mycket meriterande; Vi ser gärna att du har akademisk utbildning, gärna inom ekonomi Hos oss på Danske Bank får du möjligheten att växa och utvecklas. Här formar du din egen och våra kunders framtid Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller liknande Har SwedSec-licens för bolån I denna process kommer vi dock att värdera driv, entusiasm och personliga egenskaper allra högst

 • Skaffa Mobilt BankID.
 • Infinity Grid Bot Pionex.
 • Dow Jones sector Allocation.
 • Bitcoin entdecken.
 • Investment company Act was took effect upon its approval on by the Congress of the Philippines.
 • Bitcoin Aussie System review.
 • Hus till salu Västmanland Boneo.
 • Flowerpot lampa stor.
 • Btc to usd chart.
 • Shurgard försäkring.
 • 2.el oymalı koltuk takımı.
 • Free CSGO empire coins.
 • Lagfart vid gåva.
 • Reinforcement learning trading.
 • Kändaste svenska konstnärer.
 • 24 volt kalkylator.
 • Pump and dump aktier Flashback.
 • Send coins from Binance to MetaMask.
 • Nordic Growth Market.
 • Chinese munteenheid.
 • BTC SGD yahoo finance.
 • Gross requirements MRP.
 • Saskatchewan student grants 2020.
 • SEB q1.
 • Wo kann man Steam Karten kaufen in Österreich?.
 • What is the best online casino in Australia?.
 • Grote zilveren oorbellen.
 • Design furniture online.
 • Epay Mastercard login.
 • R2R Kontakt.
 • Bitboy april.
 • Textilkonstnär 50 tal.
 • Svensk Fastighetsförmedling Örnsköldsvik.
 • Gemiddelde huizenprijs Nederland 2021.
 • Retail arbitrage Canada Reddit.
 • Hashflare Facebook.
 • Custom Tariff code list.
 • ETH price calculator.
 • Futures price action scalping.
 • How to block iCloud emails on iPhone.
 • Lantbrukare.