Home

Wikimini sverige

Levering til hele Danmark · Altid gode tilbud · Spar mindst 50

Wikimini är uppslagsverket som skrivs av barn och ungdomar. Vare sig du är i klassrummet eller hemma, alla kan vara med och delta i det här äventyret Sverige. Sverige är ett avlångt land, beläget i centrala Norden. Sverige har en gul och blå flagga. Den svenska nationalsången heter Du gamla du fria. Sverige är det 5:e största landet i Europa, de har ungefär 10 miljoner invånare (2017). Sverige ligger i Norden. I Norden ligger Norge Finland Danmark Island och Sverige Wikimini:Pedagoger Hoppa till: navigering, sök. Här hittar du snabb åtkomst till olika verktyg och funktioner på uppslagsverket. Glöm inte att logga in. Är det ditt första besök här på Wikimini? Klicka här för att se hur du kan använda det i din undervisning. Ställ. Från Wikimini, encyclopedin för barn. Hoppa till: navigering, sök. Hur fungerar en gejser? En gejser är som en stor fontän och finns mellan gränsområdena mellan de tektoniska plattorna. En gejser uppstår när vatten eller smält snö sipprar ner i jordskorpans sprickor. Om. Wikimini sverige Wikimini, uppslagsverk för barn skrivna av bar . i är uppslagsverket som skrivs av barn och ungdomar. Vare sig du är i klassrummet eller hemma, alla kan vara med och delta i det här äventyret ; i:Pedagoger Hoppa till: navigering, sök. Här hittar du snabb åtkomst till olika verktyg och funktioner på uppslagsverket

Exklusivt Vitt Knivset - 5-delars exklusivt köksse

Från Wikimini, encyclopedin för barn. Hoppa till: navigering, sök. Daggmaskar! Utav 15 000 arter av ringmaskar så finns endast 850 i Sverige. Föda: Daggmaskarnas föda kan bland annat bestå utav växtdelar, bakterier och svamphyfer Från Wikimini, encyclopedin för barn. Hoppa till: navigering, sök. Stenåldern kallas tiden mellan 12 000 - 1700 f.Kr. Innehåll. När isen smälte kom de första människorna till det som nu är Sverige. De första som kom var jägare som följde efter de djur som flyttade efter isen som smälte I Sverige används idag ca 150 TWh per år och det finns 50 000 mil kraftled ningar (alltså ca 13 va rv runt jo rden) som leder elenergin från kraftverken till hemmen och fabrikerna. Givetvis har elektricitet i form av åska/blixtar funnits under många miljoner år

Wikimini, uppslagsverk för barn skrivna av bar

 1. i - fakta och källkritik med Wikipedias småsyskon. Att bli informationsproducenter innebär för dem [eleverna] det bästa sättet att även bli kritiska konsumenter av det som de upptäcker, varje dag, i media och på webben i synnerhet. Att vi är många som använder Wikipedia vet vi ju: Wikipedia är den sjätte mest.
 2. i, encyclopedin för barn. Hoppa till: navigering, sök. Karl Xll var född den 17 Juni år 1682. Han De tänkte att nu när Sverige hade en ung och oerfaren kung så kunde de tillsammans ta tillbaka områdena som dom hade förlorat
 3. oritetsgrupp i Sverige. Sverigefinnar är benämning på personer bosatta i Sverige som har finska som sitt modersmål. Sverigefinnar räknas som en av Sveriges officiella nationella
 4. i, uppslagsverket av barn för barn
 5. i sverige från wiki
 6. oritetsspråk i Sverige.De är finska, meänkieli (samtliga varieteter), samiska (samtliga varieteter), romani chib (samtliga varieteter) och jiddisch, vilka har större rättigheter än andra

Wikimini, det fria uppslagsverket för barn och av barn, firade i oktober ett år på svenska och sedan starten 2013 har 1340 konton skapats. Den här berättelsen om hur elever kunskapsdelar med och för varandra, kommer från några av elevern De finska krigsbarnen. 80 000 finska barn hamnade under andra världskriget hos fosterfamiljer i Sverige. När freden slöts uppstod stridigheter om var barnen egentligen hörde hemma. Historikern Pertti Kavén, själv krigsbarn, berättar om ett politiskt misstag. Den 30 november 1939 angrep Sovjetunionen Finland och vinterkriget var ett faktum Skata (Pica pica) är en fågel inom släktet skator och familjen kråkfåglar, som förekommer i stora delar av Europa samt västra och norra Asien. I Europa är skatan vanlig, särskilt i bebodda områden, och med sin karakteristiska svartvita fjäderdräkt och påfallande långa stjärt är den svår att förväxla med andra arter

Sverige - Wikimini, encyclopedin för bar

I Sverige finns omkring 20 arter som tillhör tre olika familjer; skogs-, köl-, och masksnigel. Så här känner du igen de vanligaste snigelsorterna som finns i svenska villaträdgårdar: Vinbergssnäckan. Annons. Känns igen med sitt stora snurrade skal och mattgrå färg Talgoxe (Parus major) är en fågel inom ordningen tättingar och familjen mesar.Den är vanlig i hela Europa, västra, centrala och norra Asien och delar av Nordafrika och förekommer i alla sorters skogslandskap. Den är vanligen stannfågel och de flesta talgoxar flyttar inte förutom under extremt hårda vintrar. Talgoxen är den mest utbredda arten i släktet Parus

Fakta om varg. Inventeringen 2019/20 visade att det finns cirka 365 vargar i Sverige. Det är en ökning från vintern innan, då inventeringen visade cirka 300 vargar. Det totala antalet vargar i Skandinavien under inventeringsperioden 2019/20 beräknas till cirka 450 inklusive de vargar som dött under samma period Lappland är ett landskap i norra Norrlands inland, norra Sverige. I väster gränsar landskapet till Norge, i nordöst till Finland, i öster till Norrbotten, i sydost till Västerbotten samt i söder till Ångermanland och Jämtland.. Lappland utgör ungefär en fjärdedel av Sveriges yta och är också Sveriges största landskap. Landskapet är delat mellan Västerbottens och Norrbottens. Den lilla istiden var en period med betydande nedkylning av klimatet som inträffade efter den medeltida värmeperioden [1].Även om det inte var en egentlig istid, används begreppet i den vetenskapliga litteraturen sedan det introducerades av François E. Matthes år 1939 [2].Perioden varade olika länge i olika regioner men definieras ofta som från omkring år 1350 till omkring 1850 [3] [4. Om Dalarna. Posted oktober 4th, 2012 by Annelie Månsson.. Fakta om Dalarna. Dalarnas län är till landytan det 4:e största länet i landet. Länet består av 15 kommuner och har en landareal på 28 197 kvadratkilometer, vilket är ungefär 7 procent av hela Sveriges landareal

Fakta. I Sverige finns det ca 400-500 åsnor, samt några stycken mulor och mulåsnor. Det finns också ett fåtal zonkeys vilket är en korsning mellan zebra och åsna. Åsnor kan bli rätt gamla - 25-30 år är inte ovanligt Fakta om kungsörn. Naturvårdsverket har en relativt bra men inte heltäckande bild av kungsörnsstammens storlek och utbredning i Sverige. De flesta örnarna finns i norr och den högsta tätheten av kungsörn finns på Gotland. De centrala variablerna för att beskriva kungsörnsstammens storlek och utveckling är Kol i Sverige. Sverige har begränsade fyndigheter och satsade tidigt på vattenkraft istället för kol för att producera elektricitet. Dock eldas fortfarande vissa kraftvärmeverk med importerat kol när man behöver höja effekten för att möta hög efterfrågan. Den stora användningen av kol i Sverige sker inom stålindustrin Wikimini, det fria uppslagsverket för barn och av barn, firade i oktober ett år på svenska och sedan starten 2013 har 1340 konton skapats. Jag skrev tidigare om att vi på Wikimedia Sverige utfärdar 0pen Badges för skickliga pedagoger som använder Wikipedia produktivt med sina elever Vad som behövs är en uppslagsbok som är anpassad för målgruppen och Wikimedia Sverige har under 2013 tagit de första stegen för att skapa en sådan tillsammans med Sveriges barn och unga. Vi kallar projektet för Wikimini vilket är en encyklopedi för och av barn och unga

Elever i årskurs 4, Bagarmossens skola, arbetar med Wikimini och läser varandras texter. Foto: Sara Mörtsell, Wikimedia Sverige. Eleverna utvecklar dessutom sin medie- och informationskunnighet genom att ta steget förbi en passiv konsumtion av media till att bli aktiva producenter av digitalt material För några veckor sedan drog vi igång ett ämnesövergripande arbete om kroppen. Eleverna blev duschade i fakta och förståelse om kroppens alla viktiga funktioner genom film, text, bilder, diskussioner, föreläsningar. Sedan fick de välja ett ämne att fördjupa sig i och skriva om på wikimini. Det är en encyklopedi för och av barn, som fungerar Wikimini. Wikimedia Sverige stöttar Wikipedia (WP) och har arbetat med lärare på gymnasiet och högre men får mer och mer förfrågningar från grundskolelärare. Kraven på WP gör det dock svårt för barn att delta. Därför har Wikimini skapats där barn/ungdomar kan bli aktiva producenter av kunskap och inte bara passiva konsumenter I Sverige finns den allmänt upp till södra Norrland. Vargspindlar Kroppslängden hos svenska vargspindlar varierar mellan 4 mm till 17 mm. De har god syn, och ögonen är karaktäristiskt placerade i tre rader: fyra små i främsta raden, två stora som ser framåt i andra och två något mindre som ser upp i tredje raden

Wikimini:Pedagoger - Wikimini, encyclopedin för bar

Demografi och integration. Demografi är vetenskapen om befolkningens fördelning, storlek och sammansättning. Demografisk statistik innehåller bland annat information om befolkningens födelseland, ålder, kön och medborgarskapsland. Här finns också statistik över hur befolkningen flyttar, både inom Sverige (inrikes flyttningar) och. Misteln är Sveriges enda trädlevande parasit. Eftersom den har egen fotosyntes är den en halvparasit. Den är regelbundet gaffelgrenig och exemplaren kan med tiden bli stora och klotformiga med en diameter av upp mot en meter. Bladen är motsatta och vintergröna. Blommorna är insektspollinerade och oansenliga och sitter gyttrade i. Hos oss förekommer den så gott som överallt utom i fjällvärlden, i fjällnära skogar, i nordligaste Sverige och på Gotland. De flesta svenska grävlingarna lever landets sydligaste fjärdedel. Under flera årtionden har den svenska grävlingstammen ökat långsamt, både vad gäller utbredning och antal Wikimini är under en fri licens vilket innebär att alla, oavsett samhällsklass, fritt kommer att kunna använda den. För evigt. Wikimedia Sverige har under flera år arbetat tillsammans med pedagoger på gymnasiet och högskolor men får mer och mer förfrågningar från grundskolelärare Wikimini sverige från wikimini, encyclopedin för bar . Elever provar en kopia av en hjälm från järnåldern av Sofiapedagog CC BY-SA 4.0 välkommentillminplats.se. Elever på Enskede skola som arbetar med Wikimini av Sofiapedagog CC BY-SA 4.0 Wikimini. Regler, riktlinjer och ansvar på nätet

Gejser - Wikimini, encyclopedin för bar

I Sverige lever nästan 5 000 patienter med ett fungerande njurtransplantat, ca 500 tack vare ett transplanterat hjärta, bortåt 1 400 med en transplanterad lever och över 300 med en transplanterad lunga. Några av de njurtransplanterade patienterna har också med ett pankreastransplantat blivit av med sin diabetes All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen - den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. Foto: Anna Molander / TT. Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen

Wikimini sverige från wikimini, encyclopedin för bar

Daggmask - Wikimini, encyclopedin för bar

 1. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell plan för vaccination mot covid-19. Inledningsvis, när de första vaccindoserna kommer till Sverige, behöver de först och främst gå till personer som har det allra största behovet av skydd
 2. Senaste nytt för Kängurun. Tävlingsproblemen, facit och Arbeta vidare för 2021 är nu fritt tillgängliga. Följ länken längre ned under rubriken Arbeta vidare ; Kängurutävlingen för 2021 är avslutad och vi håller på med resulatsammanstälningen
 3. i. Utifrån den information som eleverna hittat om sina platser ska de formulera en faktatext om sin plats. Texten publicerar de på Wiki

Alla vaccin som är godkända i Sverige ger ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19. Risken att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19 är mycket större än risken att få allvarliga biverkningar. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. Läs mer: Jag har släktingar som har fått blodproppar I Sverige växer mistel huvudsakligen i Mälardalen och i östra Småland och är fridlyst. Den vi köper till jul i butikerna kommer i de flesta fall från Frankrike där den betraktas som ett ogräs. Mistelns bär är vita och klotrunda och finns endast på honplantorna

Stenåldern - Wikimini, encyclopedin för bar

 1. plats som Wikimedia Sverige och Stockholmskällan startade ihop 2016 har tilldelats Årets pedagogiska pris. Priset utses av Fuism - Förening för pedagogisk utveckling för svenska museer för att lyfta fram inspirerande och framgångsrika pedagogiska.
 2. Ivan IV. Ivan Vasiljevitj föddes den 25 augusti 1530 som son till storfursten Vasilij III Ivanovitj (51) och Elena Glinskaja (20). När Ivan var tre år dog hans far Vasilij och från den tidpunkten fram till att Ivan vuxit upp styrdes landet först av hans mor Helena och hennes älskare, Ivan Obolenskij. Modern uppges ha varit både.
 3. Här hittar du länkar till mer fakta om vatten. På Svensktvatten.se hittar du mer fakta om vatten. Läs om vilka utmaningar vattnet i Sverige står inför, vattnets kretslopp, dricksvatten, avlopp och vad du kan göra hemma. Faktan komplettar och är mer ingående än den under Vattnets Väg
 4. 3 248 Gratis bilder av Snigel. 462 531 66. Trappa Snigel Fyr. 231 223 16. Snigel Skal Mollusk. 259 206 22. Snigel Droppar Regn. 224 251 63. Havet Snigel Cineraria
 5. Jämfört med kött och fisk har potatis och spannmålsprodukter - pasta, bröd och gryn - låg miljöpåverkan. Ris som odlas på vattendränkta marker släpper ut relativt mycket växthusgaser, och påverkar därför klimatet mer än spannmål och potatis
 6. FN:s logga. Den internationella freds- och säkerhetsorganisationen Förenta nationerna (FN) tillkom formellt den 24 oktober 1945. Det är numera FN-dagen. FN grundades strax efter andra världskriget och det främsta syftet var att förhindra ett nytt storkrig. FN är ett mellanstatligt globalt forum för samarbete, beslut och.
 7. i i Sverige. Där kan barn publicera faktatexter om olika saker som de kan mycket om. Och man kan gå in och förbättra texter som andra skrivit. Det vore ju superbra med en text om Bengt-Erik Engholm där

Elektricitet - Wikimini, encyclopedin för bar

Wikimini är som wikipedia fast av och för barn och ungdomar. Mina elever i åk 4 har nu börjat med att skriva faktatexter om Sverige, exempelvis om landskap, landskapsdjur m.m. Detta med gott resultat. Det är alltid roligare att skriva för riktiga mottagare och det gör även att eleverna lägger ner mer arbete på sina texter Besöksadress (sthlm) för Sveriges Radio AB - Oxenstiernsgatan 20 - 10510 Stockholm - växel: 08-784 50 00 Fler besöksadresser. 30 mars: Vaccin ger bra skydd mot covid-19, enligt FHM. Omkring 430 000 personer i Sverige är nu färdigvaccinerade mot covid-19. Av dessa har bara omkring 200 personer testats positivt för covid-19 mer än två veckor efter andra dosen. Det motsvarar 0,06 procent av alla som vaccinerats med två doser

5. Mistel är tvåbyggare, det vill säga att de är antingen han- eller honplantor, så det krävs minst en av varje för att det ska bli bär i framtiden. Därför är det bra att sätta många frön samtidigt. 6. Under våren gror fröna om de inte ätits upp av fåglar eller sniglar. Groddarna ser först ut som små gröna krokar Plattformarna är Wikipedia/Wikimini, Stockholmskällan och Riksantikvarieämbetets webbplats för berättelser och minnen, Wikimedia Sverige 073-383 26 70 sara.mortsell@wikimedia.se Läxförhör, stormaktstiden. Upgrade and get a lot more done! 1. 2. Vad skapade Gustav II Adolf för att styra Sverige? 3. Vilka var med och styrde Sverige under Gustav II Adolf?Flera val kan vara rätt! 4. Gustav II Adolf skapade län och tillsatte landshövdingar till sin hjälp att styra Sverige- sant eller falskt I Sverige erbjuds alla barn ett antal vacciner genom vaccinationsprogrammet för barn. Det är avgiftsfritt och sker genom barnavårdscentraler och elevhälsan. Som vuxen behöver du återkommande fylla på med fler doser av vissa vaccin för att vara skyddad mot de sjukdomarna livet ut. Det gäller bland annat vaccin mot stelkramp och difteri

Skåne - Wikimini, encyclopedin för barn

I Sverige samarbetade Wikimedia Sverige med nio olika konstmuseer med att fotografera av deras konstsamlingar. Wiki Loves Monuments. Wiki Loves Monuments, världens största fototävling genomfördes för tredje året i Sverige vilket lockade 109 deltagare att ladda upp 4 035 bilder. Prisceremonin hölls på Riksantikvarieämbetets höstmöte Wikimini - fakta och källkritik med Wikipedias småsyskon Att bli informationsproducenter innebär för dem [eleverna] det bästa sättet att även bli kritiska konsumenter av det som de upptäcker, varje dag, i media och på webben i synnerhet Wikimedia Sverige driver projektet F indingGLAMs d är strukturerad data om Sveriges bibliotek kommer att tillgängliggöras. Projektet initierades i augusti 2018 och drivs av Wikimedia Sverige med finansiering av Postkodstiftelsen. Föreningen driver även projektet Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata

sweden@thomann.de. Vi har ett stort antal sidor som ger dig information och möjligheter att kontakta oss före och efter ditt köp. Alternativt, kontakta oss gärna på våra sociala nätverk som facebook eller twitter. +49(0)9456 9223-642. sweden@thomann.d Låt oss ta upp våra böcker och pennor. De är våra mest effektiva vapen - Malala Yousafzai, mottagare av Nobels Fredspris 2014 På Världsbokdagen den 23 april uppmärksammar Unesco böckers, författares och upphovsrättens betydelse för att sprida idéer och kunskap och för att bidra till förståelse och tolerans mellan människor Chinese crested dog ställdes ut i Storbritannien i slutet av 1800-talet men försvann sedan. På 1960-talet återintroducerades rasen från USA där ett fåtal uppfödare hållit rasen vid liv. De första hundarna importerades till Sverige 1972. Användningsområde. Rasen lämpar sig mycket bra som sällskapshund

Igår, 25 april, på Museernas Vårmöte tillkännagavs vinnaren av årets pedagogiska pris. Det blev projektet Välkommen till min plats, som drivs av Wikimedia Sverige och Stockholmskällan 13 april, 2018 13 april, 2018 7-9, F-6, Gymnasiet, Särskola, Vuxenutbildning informationssökning, Källkritik, källor, lektionstips, lektionsupplägg, sökteknik, Wikimini, wikipedia 0 Välkomna! Hej och välkomna till Pedagog Trelleborg, en blogg för och av pedagoger i Trelleborgs kommun (samt alla andra) Av och till diskuteras det på Wikipedia vilka som är målgruppen för encyklopedin och vilka som är skribenter. Ofta brukar diskussionerna konstatera att målgruppen är bred men för att inte urvattna artiklarna ska dom inte anpassas till elever i grundskolan, och att det är svårt för grundskoleelever att bidra i befintliga artiklar Inledning Vi ska nu ära oss om människans utveckling fram till och med den romerska antiken, alltså ca 500 år e Kr. Och vi ska pröva att arbeta i grupper med olika tidsperioder och skriva faktaartiklar i wikimini. Syfte Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder likheter oc Wikimini. Det här händer i skolan när du arbetar i Astrid Lindgrens anda. I onsdag träffades vi - och delade med oss Vad får de med sig från Sverige? Om de skall vara med och bygga upp sitt land, vad behövs då? Att informera och sprida information är viktigt

Våren -17 skriver klass 7c artiklar i Wikimini om historia. Samtliga artiklar behandlar perioden från forntid till och med antik. Forntiden - från samlare till stadsbo Babylonien Eufrat och Tigris Forntida Assyrien Hammurabi Homo habilis Homo sapiens sapiens Kilskriften Mesopotamien Neandertalare Slavar Det gamla Egypten Egyptens mumier Egyptens kungligheter Tro i Egypten Kina - mitten Wikimini hund. Det finns många hundraser,tex pitbull,pudel,tax och schäfer. Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar, hundägare och hundälskare i Sverige. Med cirka 300 000 medlemmar är vi en av. Beteendet i gruppen kan jämföras med det hos vargar Elgitarrer. Välkommen till Andreasson Musiks avdelning för elgitarrer. I vårt stora utbud hittar du instrument från bland andra Fender, Gibson, Epiphone, Fender Custom Shop, Gretsch, Hagström, Ibanez, LTD, PRS, Rickenbacker, Squier och Yamaha.När du väljer elgitarr så finns det mycket att ta hänsyn till halsprofil, modell, vikt, pickups, färg mm. Det är viktigt att du hittar rätt. Grävling under huset. Grävlingen är en plockare, men ingen effektiv jägare. Den kan dock ta ägg, småvilt, igelkottar och kycklingar. Grävlingen kan ställa till problem för husägare om den gräver gryt eller skapar latrin under huset. Grävlingen finns i så gott som hela Sverige, utom på Gotland och i fjällvärlden

Wikimini - fakta och källkritik med Wikipedias småsyskon

Denna vackert silvergrå fågel ser vi i södra och mellersta Sverige bara under höst och vinter. Den kommer då ofta i stora flockar och plundrar rönnar och oxlar, och man anser att han förebådar kyla. Sidensvansen är sannerligen en märklig fågel! För hundra år sedan fanns det inget bevis för att han häckade i Norden Wikimedia Sveriges styrelse 2018 Av Gitta Wilén CC by SA 4.0. Digital miljö med ämne, skrivande och källkritik i centrum. Wikimini.se. Innehållet. Introduktion: Grunderna om källkritik och skrivande på Wikimini. Gruppuppgift: Elevarbeten och granskning. Diskussion: Idéer till arbetsområden. Vem läser Wikimini? Av barn och unga. Uppgiften fungerar för sig själv eller som en introduktion till att arbeta med de andra momenten inom temaarbetet Välkommen till min plats. 1. Min bästa plats på skolan. Uppgiften kan antingen göras enskilt eller i grupp

Han kom från staden Leonberg i södra Tyskland, där lejonet finns i stadsvapnet. Essigs mål var att få fram en lejonliknande hund. De första hundar som verkligen kallades för leonberger föddes år 1846. Till grund för rasen ligger vit/svart newfoundlandshund, sankt bernhardshund och pyrenéerhund. Den första kullen i Sverige föddes 1979 Uppgifter om föreningen. Namn: Wikimedia Sverige; Postadress: Box 500; Postnr och ort: 10129 Stockholm; E-post: info@wikimedia.se; Bankgiro: 5822-991

The categories used by Wikimini are listed here. You can translate them directly by editing the table below (warning: only 1 person should edit this page at the same time to prevent editing conflicts). Once completed, the categories will be added to your wiki with an automatic script (ask Laurent) This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.: You are free: to share - to copy, distribute and transmit the work; to remix - to adapt the work; Under the following conditions: attribution - You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but. Rabarber är en relativt ung odlingsväxt, men den har snabbt blivit en av de mest populära grönsakerna att odla själv. Det var under 1600-talet som denna grönsak började odlas som medicinalväxt, men inte förrän 1700- och 1800-talet började den användas som föda, när sockret blev vanligare och billigare på marknaden Vaccination mot covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka. Vaccinationen är bara en del av lösningen. Vi behöver fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan, även när vaccinet mot covid-19 finns tillgängligt Wikimedia SE joined the effort in 2013 and launched Wikimini in Swedish in collaboration with an educational institution from Sweden. See a report here . It has been expressed on different occasions that Wikimini wants to collaborate/exchange with similar wikis and that motivated persons would be welcomed to coordinate and represent new versions of the project in their own language

En titt på Wikimini del 1: Ett bra exempel - YouTube

About. Universum is the most recognised Employer Branding specialist in the world. P art of the StepStone Group and Axel Springer family, our diverse workforce is physically present in over 20 countries to ensure employers around the world achieve their goals through data-driven Employer Branding, enabling them to engage the talent they need to succeed September 15, 2014 · Gothenburg, Sweden Hej! Vi som driver sajten Kållegiet (kalelgiet.se) letar efter exempel på lärare i Göteborg som jobbar aktivit med Wikipedia, t.ex. med Wikimini Gustav Vasa. Gustav Eriksson (av Vasaätten) föddes troligen den 12 maj 149 (6) i Uppland som son till riddaren och riksrådet Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter av Ekaätten. Gustav hade sju yngre syskon, fem systrar och två bröder. När Gustav 1523 utsågs till Sveriges kung var hans föräldrar och tre av hans syskon redan döda

GLAM/Newsletter/February 2017/Contents/Sweden report

Karl Xll - Wikimini, encyclopedin för bar

Wikimini För några veckor sedan drog vi igång ett ämnesövergripande arbete om kroppen. Eleverna blev duschade i fakta och förståelse om kroppens alla viktiga funktioner genom film, text, bilder, diskussioner, föreläsningar Citronfjärilen kan leva i upp till tretton månader och är en av de fjärilsarter som blir äldst. Den övervintrar som vuxen fjäril. I slutet av sommaren samlar de på sig en energireserv genom att få i sig nektar, för att kunna överleva vintern. Redan i augusti går citronfjärilen i ide. Tillbaka till fjärilskolan Fakta om Bulgarien. Svensk +1 timme. Bulgariska leva (BGN). Läs mer om pass och visum till Bulgarien. 220 V. Medelpriset för en tvårätters middag exklusive dryck är ca 100 kr. En öl kostar ca 10 kr. Långa och härliga sandstränder. -På hotellen är det vanligt att man får betala för solstolar och parasoller vid poolen Vasa och den nya tiden. Vasatiden är en viktig tid för svensk historia. I den nya tiden hände mycket saker som reformationen, successionsordningen m.m. År 1523 valdes Gustav Vasa till kung och år 1527 beslutade kyrkan att Sverige skulle reformeras

Wikipedia i utbildning. 206 likes. Wikipedia i utbildning är ett projekt inom Wikimedia Sverige, för lärare, forskare, elever och studenter på Wikipedia. utbildning@wikimedia.s Fakta om katter. En katt kan leva i kan leva 15-20 år, om den blir väl omhändertagen. Olika raser har också olika levnadsålder. Det finns katter som blivit upp emot 30 år, men detta är väldigt sällsynt. Katten är beroende av sin ägare hela livet, den ser på sin ägare som den en gång såg kattmamman, som den som ger den mat, värme.

Sverigefinnar - Wikipedi

Tempel här i Sverige är ju oftast inte som ett tempel i Thailand till utseendet Dom finns för att kunna utföra samma service som templen hemma i Thailand t.ex. fira högtider, ordna buddistiska bröllop och får ibland besök av munkar som man kan träffa Att arrangera ett bröllop i Sverige är mer exakt medans en vigsel i Thailand ofta innehåller billigare och fler ingredienser

Tiger wikipedia, tiger (panthera tigris) är ett kattdjur
 • Gpnyheter.
 • Best online casino payouts Australia.
 • Fingerprint aktie.
 • How do mutual fund companies make money.
 • Guld notering.
 • Fidor Bank Bitcoin Erfahrung.
 • Inverter ren sinus 2000W.
 • Chunkbase diamond finder.
 • Home Assistant more info.
 • SXP USDT.
 • Villa Tule Sundbyberg.
 • Imperial NEIPA.
 • Cyklop vuxen bäst i test.
 • Koldioxidutsläpp 2019.
 • Köpa ny telefon.
 • Wales Reddit.
 • PhoneLeash.
 • Weetjes over Grieken en Romeinen.
 • Dynamic programming exercises.
 • Hemnet Öland.
 • Bitpanda Gold kaufen Erfahrungen.
 • Gelki.
 • Finanz heldinnen Buch.
 • Toyota räntefritt.
 • Vitamin water ingredienten.
 • MCOC bluestacks ban.
 • BitBay przelew ile czasu.
 • Aliexpress Reddit.
 • Future of banking.
 • Padel Örkelljunga.
 • Modern cryptography examples.
 • Aragon project generator.
 • Deflation ne.
 • Triodos Groenfonds review.
 • How to use Apple wallet at ATM.
 • Twilio Azure.
 • Petter Stordalen hotellkedja.
 • Corporate Gift Card program.
 • Cobalt.
 • Hitbtc banca usdt.
 • Malax församling lediga jobb.